Jak wycofać pozew w sądzie?

Jest wiele sytuacji w życiu, kiedy ktoś składa pozew do sądu. Robi to, ponieważ czuje się pokrzywdzony i chce dochodzić sprawiedliwości. Bywa jednak i tak, że po pewnym czasie emocje gasną albo też dochodzi do porozumienia i zgody między osobami zainteresowanymi sprawą. Czasem też, po przemyśleniu wszystkich za i przeciw, okazuje się, że szansa na wygranie sprawy w sądzie jest właściwie żadna. W takiej sytuacji pozostaje tylko wycofać się z podjętych działań. Można to zrobić składając oświadczenie o cofnięciu pozwu.

Na czym polega cofnięcie pozwu?

Cofnięcie pozwu równa się rezygnacji z dalszego postępowania sądowego. Aby do tego doszło, konieczne jest złożenie oświadczenia, że chce się wycofać pozew. Oświadczenie to można złożyć ustnie do protokołu albo pisemnie. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze można to zrobić bez zgody osoby pozywanej. Taką możliwość można uzyskać tylko pod warunkiem, że oświadczenie złoży się przed rozprawą. W przeciwnym razie, jej zgoda będzie konieczna.

Cofnięcie pozwu i co dalej?

Kiedy zostanie złożony wniosek o wycofanie pozwu, sąd przyjrzy się dokładnie sprawie i podejmie odpowiednią decyzję. Może umorzyć postępowanie, ale też może podjąć decyzję odmowną, gdy stwierdzi, że osoba cofająca pozew, działa niezgodnie z prawem. W przypadku, gdy rozprawa zostanie odwołana, sąd powiadamia o tym pozwanego. Ma on bowiem wtedy prawo domagać się zwrotu poniesionych kosztów. W tym celu musi złożyć odpowiedni wniosek, a ma na to dwa tygodnie. Zanim upłynie ten termin, sąd nie może wydać postanowienia o umorzeniu postępowania.

www.kobietaimoda.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here