świadectwa religijne

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mk.16,15)”. Właśnie do tego wzywa nas Bóg, ponieważ w postawie chrześcijańskiej liczy się miłość – zarówno do Boga, jak i drugiego człowieka. A ten często potrzebuje odwagi i wsparcia, aby na nowo uwierzyć, jak wielkie jest Jego działanie. Z pomocą przychodzą świadectwa religijne, głoszone przez osoby, które doświadczyły lub w dalszym ciągu doświadczają Bożej Obecności w swoim życiu i pragną dzielić się tym z innymi osobami.

Po co głosić świadectwa religijne?

W dobie kryzysu Kościoła i kryzysu religii bardzo często napotykamy na osoby, które nie wierzą, często wątpią w Boże istnienie, nie przyjmując do siebie miłości, jaką On obdarował każdego z nas. Doświadczając Bożej Opatrzności możemy przekonać się o nieskończonej miłości Stwórcy, a dzieląc się tymi działaniami z innymi osobami możemy naprowadzić ich na właściwą drogę – na drogę, na której można spotkać Chrystusa Żywego i Zmartwychwstałego. Wiara jako doświadczenie przekazywane z ust do ust ma niewiarygodną moc zmiany ludzkiego życia, wnosząc do niego sens i radość istnienia.

Kto może głosić?

Pan Jezus powiedział: „Do każdego kto się przyzna do mnie przed tym ludem, przyznam się i ja przed moim Ojcem (Mt 10,32). A zatem do głoszenia świadectwa religijnego zobowiązany jest każdy, kto tylko w swoim życiu doświadczył działania Zbawiciela. Może to robić osoba duchowna, jak i świecka. Jako, że człowiek otrzymuje wszelkie łaski przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa, jest zobowiązany do dawania świadectwa, że także i we współczesnym świecie, często tak dalekim od Kościoła, Bóg raczy zbawiać każdego z nas.

Do kogo wygłaszać?

Świadectwa religijne muszą być głoszone wszystkim, bez wyjątku. Dotyczy to zarówno tych, którzy regularnie chodzą do Kościoła ( aby budzić w nich odwagę do dzielenia się osobistym życiem z Bogiem), jak również tych, którzy do Kościoła z różnych przyczyn nie uczęszczają. Głoszenie żywej wiary może być zachętą do wyzbycia się złych nawyków i ponownego przekonania, że tylko wiara w Jezusa Chrystusa może nadać codziennemu życiu prawdziwego sensu.

Gdzie szukać?

Świadectwa religijne stanowią bogatą część wielu księgarń katolickich. W swej treści odnoszą się do nawróceń, wyznawanej wiary czy też niezwykłych interwencji Boga w codziennym życiu ludzkim. Przekonują do tego, że Bóg nie oczekuje naszej doskonałości, a gotowości – do ewangelizacji, odkrywania Bożego planu i niekończącej się miłości, jaką powinniśmy darzyć Stwórcę, jak i bliźniego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here