Definiując kredyty w ujęciu ekonomicznym rozumie się to pojęcie, jako umożliwienie przez bank dokonywania wydatków pieniężnych, które przekraczają aktualne możliwości finansowe klienta. Bank umożliwia to działania poprze udzielane kredyty. Tworzy w ten sposób niejako nowy dochód klienta i udostępnienie tych środków do dyspozycji klienta. Wszystkie te warunki są szczegółowo ustalone w umowie kredytowej zawartej pomiędzy stronami.Typowa umowa kredytowa zawiera następujące elementy: datę i miejsce jej zawarcia, dane teleadresowe obu stron, ogólne postanowienia kredytowe, kwotę oraz walutę, w jakiej przyznawany jest kredyt, warunki jego uruchomienia, cel, w jakim kredyt został zaciągnięty, zasady oraz termin jego spłaty, wysokość zarówno prowizji jak i oprocentowania, sposób, w jaki kredyt został zabezpieczony, określenie zakresu uprawnień banku i inne. Nie mniej jednak bank udzielając kredyty zawsze jest w tej umowie stroną dominującą. Określa zarówno warunki kredytu jak i możliwe sposoby kontroli a także uzależnienie wysokości kredytu od zdolności kredytowej

www.trzypion.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here