Kolejnym rodzajem obowiązkowych ubezpieczeń oc są ubezpieczenia oc rolników i budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.Ustawowy wymóg wynika z dużej szkodowości w tym obszarze. Rolnicy zawierając ubezpieczenia rolne zapewniają sobie swoisty parasol ochronny na budynki, uprawy, sprzęt rolniczy, maszyny, zwierzęta. Różnego rodzaju anomalia pogodowe potrafią wyrządzić znaczne szkody w uprawach jak i budynkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Niejednokrotnie straty z tego tytułu przewyższają możliwości finansowe rolników, zawarte ubezpieczenia zapewniają pokrycie wszelkich kosztów wynikających z naprawy powstałych szkód.Najczęstsze szkody spowodowane są przez huragany, powodzie, pożary, deszcze nawalne, podtopienia, grad jak i kradzieże i dewastacje. Dodatkowo, każdy rolnik we własnym zakresie może ubezpieczyć mienie znajdujące się w gospodarstwie rolnym oraz zwierzęta, uprawy. Ubezpieczenie rolne jest bardzo korzystne zarówno cenowo jak i ofertowo, a świadomość jego posiadania jest coraz większa. Aby móc zawrzeć takie ubezpieczenie trzeba być rolnikiem tzn. trzeba posiadać 1 h rozliczeniowy ziemi.

www.poznancitycenter.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here