Studia medyczne zaoczne

Studiowanie medycyny to marzenie tysięcy młodych ludzi zdających maturę. Zawód lekarza jest powołaniem, cieszy się ogromnym szacunkiem i przynosi znaczne profity finansowe. Nie dziwi więc fakt, że kierunki lekarskie i stomatologia na wszystkich polskich uczelniach medycznych przeżywają co rok oblężenie.
Aby umożliwić kształcenie większej liczby studentów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego co rok ustala limity przyjęć na studia medyczne zaoczne. Wydać się to może dziwne, że taki tryb studiowania jest dopuszczalny na akademiach medycznych, ale medycyna zaoczna nie jest trybem niestacjonarnym, a raczej przypomina formę studiów wieczorowych.
Studenci kierunków lekarskich zaocznych uczestniczą w zajęciach w dni powszednie i zdają egzaminy w tych samych terminach, co studenci stacjonarni. Tylko cześć zajęć mają po południu lub wieczorem. Różnicą zasadniczą między studiami stacjonarnymi, a zaocznymi jest czesne. Nawet w uczelniach państwowych studia lekarskie są odpłatne a koszt jednego semestru to kwota minimum 15 tysięcy złotych.
Studia medyczne zaoczne w rozumieniu tradycyjnym, czyli realizowane podczas weekendowych zjazdów są prowadzone na kierunkach innych niż lekarski i stomatologia. Chodzi o kierunki, które nie wymagają takiej ilości zajęć praktycznych laboratoryjnych jakich wymaga studiowanie medycyny. Zaocznie można studiować pielęgniarstwo, analitykę medyczną, farmację, kosmetologię, dietetykę, inżynierię biomedyczną. Oczywiście warunkiem ukończenia wybranego kierunku studiów jest zaliczenie odpowiedniej ilości praktyk zawodowych. Najłatwiej jest realizować studia medyczne zaoczne osobom, które zatrudnione są w zawodzie odpowiadającym kierunkowi studiów. Na przykład pielęgniarka, która ma ukończoną szkołę średnią pielęgniarską lub studium medyczne i jest zatrudniona w szpitalu bez problemu zaliczy wszystkie zajęcia praktyczne, bo to jest jej codzienność. Podobnie dzieję się w wypadku osób posiadających studia stopnia pierwszego, czyli licencjat lub studia inżynierskie. zaliczone w trybie stacjonarnym. Na uzupełniających studiach magisterskich zaocznych zaliczają przedmioty teoretyczne, bowiem pierwszy stopień studiów jest zazwyczaj doskonałym przygotowaniem do wykonywania określonego zawodu. Nawet studia stopnia pierwszego nazywane są studiami wyższymi zawodowymi.
Aby zostać studentem medycznych kierunków na studiach zaocznych, należy zdać maturę na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, fizyki, matematyki, języka obcego nowożytnego. Limity punktowe komisje rekrutacyjne poszczególnych uczelni podają w komunikatach umieszczanych na stronach internetowych. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się z reguły w lipcu, a jeśli są dodatkowe miejsca ponowny nabór ogłaszany jest we wrześniu.
Program studiów medycznych realizowanych w trybie zaocznym nie różni się od programu studiów dziennych. W każdym razie nie ma różnic w przedmiotach i w treściach programowych. Studenci dzienni i zaoczni mają inny tryb praktyk. Dzienni mają praktyki podczas zajęć laboratoryjnych na uczelni oraz praktyki wakacyjne w szpitalach lub innych zakładach zdrowotnych. Studenci niestacjonarni mają więcej praktyk zawodowych, również w ciągu roku akademickiego.

www.inwestycyjnawolnosc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here