Do takich najczęstszych przyczyn wypadków w pracy, możemy zaliczyć: nieodpowiednie dobranie pracowników do danej pracy, nieprzestrzeganie technologii, brak ochrony osobistej, ubrań, butów, niesprawne już narzędzia do pracy, a także brak ostrożności przy zagrożeniach różnego rodzaju, pośpiech i bardzo zarazem wadliwe narzędzia do pracy, niestosowanie się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, oraz wadliwą organizację danej pracy. Przede wszystkim to pracodawca powinien najpierw ustalić, za pomocą badań lekarskich, przydatność danego pracownika na jego stanowisku, a także jego stan zdrowia, a na dodatek warunki fizyczne. Do obowiązków pracodawcy w sprawie bhp w pracy, należy organizowanie danej pracy w taki sposób, który zapobiega powstawaniu wypadków, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp w danej pracy i także przepisów ppoż, także musi on zaopatrzyć swoich pracowników w ciuchy robocze i ochronne, a także sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, właściwie dobranych pracowników, do wykonywanych zadań, a także systematyczne ich doskonalenie, także stała kontrola warunków sprzętu oraz pracy.

www.zainwestujwprzyszlosc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here