Prowadzenie ewidencji finansowych przedsiębiorstwa oraz prowadzenie finansów publicznych państwa związana jest ściśle z pełnieniem określonych funkcji finansowych. Podstawową funkcją finansów jest funkcja stymulacyjna. Pomaga ona regulować rynek finansowy państwa. Odpowiada za procesy pobudzania lub hamowania obrotów gospodarczych w zakresie zaistniałych potrzeb. Finanse pełnią również funkcję rozdzielczą. W ramach danej funkcji wyróżniamy wiele rodzajów poddziałań finansowych, między innymi: ostateczne, transakcyjne oraz transferowe. Odpowiednia klasyfikacja związana jest z powiązaniem danych transakcji finansowych z obrotem towarowym. Sytuacja towarowa wyznacza kierunki rozwoju wymiany walutowej. Ponadto finanse pełnią także funkcję fiskalną. Budżet państwa opiera swoje działania o wysokości podatkowe, które pochodzą od poszczególnych obywateli. Finanse zatem odpowiadają za gromadzenie uzyskanych w ten sposób środków oraz pozyskiwania dodatkowych funduszy również z innych źródeł dochodów państwa. Ostatnią funkcją jest funkcja kontrolna. Kontrola finansowa i państwa i sektora przedsiębiorców prywatnych pozwala wyznaczyć określone cele wydatkowe oraz zaplanować najbliższe dochody.

www.szkolaprzedsiebiorczosci.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here