Kredyty są formą użyczania pieniędzy podmiotom cierpiącym na ich braki od podmiotów, które posiadają nadwyżki finansowe i ulokowały je w banku. Jednakże ten specyficzny rodzaj umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorca obłożony jest wieloma zabezpieczeniami. Kredyty zabezpiecza się poprzez formy zabezpieczenia osobowego lub rzeczowego.  Do osobowych form zabezpieczeń należą przede wszystkim poręczenia, weksle własne in blanco, poręczenia wekslowe, gwarancje bankowe, cesje wierzytelności czy przystąpienie do długu. Najczęściej spotykaną formą, jaką zabezpiecza się w tym przypadku kredyty bankowe są poręczenia osobowe. Są to zobowiązania osób trzecich do spłaty kredytu wraz z odsetkami, jeśli kredytobiorca nie będzie spłacał kredytu w terminie. W przypadku zabezpieczeń rzeczowych występują takie formy jak: zastaw na rzeczach, blokada środków na koncie bankowym, kaucja, bon na okaziciela, hipoteka. W tym przypadku największa popularnością cieszy się zabezpieczenie w postaci hipoteki. Jest to zabezpieczenie spłaty na nieruchomości, dla której złożona została księga wieczysta.

www.cwanywilk.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here