Projekt ten, ustala pewien zakres oraz sposoby właściwego ich wykonywania, wszystkich to robót budowlanych, żeby osiągnąć przy tym efekt gospodarczy, który stanowi cel danej inwestycji. Tworzy się go w formie graficznej, jak i również modelowej, opisowej i liczbowej. Ten właśnie projekt, robi się dla każdego zadania inwestycyjnego, który stanowi natomiast część tego zakresu rzeczowego, danego przedsięwzięcia inwestycyjnego, który stanowi część zakresu rzeczowego. Projekt techniczny, opracowuje się na pewnej podstawie zatwierdzonych już założeń ekonomiczno- technicznych. Także decyzji o lokalizacji bardziej szczegółowej inwestycji, także obowiązujących norm, standardów, itp. Taki projekt techniczny zawiera dane, które są charakteryzujące dla zadań inwestycyjnych, szczegółowy plan zagospodarowania terenu, projekty, takie, jak: architektoniczne, a także konstrukcyjne danych obiektów, rysunki robocze, a także odpowiednie wskaźniki techniczno- ekonomiczne i także konstrukcyjne . Takie projekty techniczne, mogą stanowić pewną adaptację projektów typowych albo mogą być także wynikiem indywidualnego projektowania. Takie rysunki i projekty robocze, powinny być opracowane w takim zakresie niezbędnym dla zgodnego z danym projektem wykonania na ich podstawie robót, takich, jak budowlano- montażowe. Bardzo ważne jest w tym sporządzanie rysunków detali architektoniczno- budowlanych.

www.sisr.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here