Obecnie rynek towarowych przewozów kolejowych wykazuje się dużym rozproszeniem podmiotowym. Liczba przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe jest duża. W Polsce występuje wiele małych, zaopatrzonych w kilka samochodów, rodzinnych przedsiębiorstw. Dla zwiększenia konkurencyjności mniejsze organizacje transportu drogowego rozpoczynając współpracę jako grupa transportowa. Dodatkowo wyróżnić można W Polsce kilka firm o wielomilionowym kapitale, których flota samochodów wynosi kilkaset pojazdów. W 2005 roku według danych Związku Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce przewozy międzynarodowe wykonywało około 14 tys. polskich przewoźników, którzy dysponowali w tym okresie 70 tys. pojazdów. Należy dodać, że w ostatnich latach nastąpił wzrost liczby przewoźników, co związane było z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Rozwój polskiego rynku transportu drogowego wiąże się nie tylko z otwarciem na nowe rynki ale również z relatywnie niskim kosztem utrzymywania floty i pracowników (koszty pracy są niskie). Jednakże ciągle rosnące ceny paliw i dodatkowe opłaty sprawiają, że transport może stracić na znaczeniu. Ograniczeniem dla rozwoju polskiego transportu drogowego jest nierównomierność w przestrzennym rozlokowaniu sieci dróg kołowych oraz przede wszystkim ich niski stan techniczny. W momencie poprawy ilości i jakość polskich dróg może nastąpić znaczna poprawa sytuacji polskich przewoźników, obsługujących krajowe i międzynarodowe rynki.

www.maxituning.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here