Podstawowe środki poetyckie

Poeci w swoich utworach korzystają z wielu środków artystycznych, dzięki którym utwory zyskują na metaforyczności, oraz wzbogacają formę wiersza.
Podstawowe środki nie są bardzo trudne, każdy bez problemu zrozumie co to porównanie, lub epitet.
Zacznijmy od metafory, najbardziej podstawowego środka, którym posługują się poeci. Jest to zwyczajnie przenośnia, czyli zestawienie ze sobą słów, które poza dosłownym znaczeniem mają także głębsze znaczenie, często (szczególnie w nowoczesnej poezji) więcej niż jedno. Ponad to, metafory można interpretować zwykle na wiele różnych sposobów, co tworzy niejako kolejne warstwy znaczeniowe.
W drugiej kolejności możemy zająć się porównaniem, jest to bardzo prosty środek, który polega na zestawieniu ze sobą dwóch członów. Jeden z nich opisuje, bądź uwydatnia drugi. Rozbudowane porównania, zajmujące czasem kilka wersów nazywane są porównaniami homeryckimi. Łatwiej jest to zrozumieć na przykładach. Oto one „wściekły jak osa”, „waleczny niczym lew”, lub bardziej rozbudowane, takie jak: „twardy jak skała stawiająca opór od lat morskim falą”‚.
Epitet to nazwa frazy, która określa jakiś rzeczownik. Na przykład: „cichy”, „piękny”. „malutki” i tak dalej. Nic trudnego!
Oksymoron, kolejny środek na liście, jest zestawieniem ze sobą sprzeczności. Środek często używany w barokowej poezji. „ciepły lód”, albo „miękki kamień” to właśnie oksymorony. Dlaczego się ich używa? Jaką pełnią funkcje? Ma ukazać sprzeczność, wywołać zaskoczenie, zdziwienie, albo cokolwiek tylko poeta chce i przede wszystkim potrafi przekazać.
To już cała lista podstawowych środków artystycznych, zachęcam wszystkich do zagłębienia się w poezję i odkrycie jej pięknego świata. Podstawowym środkiem artystycznym są przede wszystkim uczucia, bez których poezja nie miałaby prawa istnieć.

www.naszauroda.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here