Przewoźnicy narodowi, czyli spółki w których państwa mają swoje udziały nadal dominują na międzynarodowym runku przewozów lotniczych. Będąc instrumentem międzynarodowej polityki gospodarczej, spełniają funkcje handlowe oraz polityczne. Dla zwiększenia poziomu konkurencyjności na rynku przewoźnicy lotniczy współpracują ze sobą na podstawie zawartych sojuszy. Do największych na świecie sojuszy lotniczych należy Star Alliance, którego trzon tworzy Lufthansa. Do Star Alliance należy 17 przedsiębiorstw, w tym PLL LOT. Drugim ważnym sojuszem jest Shy Tcam, który liczy 9 partnerów, a największym z nich jest Air France. Dodatkowo współpraca w transporcie lotniczym opiera się o porozumienia międzyrządowe oraz dokumenty międzynarodowe np. konwencję chicagowską. Dzięki współpracy rządów określa się liczbę lotów, jakie mogą wykonywać w określonym czasie przewoźnicy z obu państw. Podpisywanie porozumienia nie dopuszczają możliwości uczestniczenia obcych firm w obsłudze ruchu lotniczego. Wyjątek od tej zasady stanowi Unia Europejska, która posiada wolny rynek przewozów lotniczych

www.starszeauta.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here