Dla promocji transportu bliskiego zasięgu w kolejnych krajach Unii Europejskiej powstały specjalne organizacje, mające na celu wspieranie działań polityki transportowej UE. Sieć centrów promocji żeglugi lokalnej, utworzonej w 2001, nosi nazwę European Short Network- ESN. Jest to organizacja, która za zadanie ma opracowywanie wspólnych stanowisk odnośnie żeglugi bliskiego zasięgu dla całej Unii oraz Norwegii i Islandii. W 2004 roku w Amsterdamie ESN, a właściwie specjalnie powołana grupa- Rada Transportu wypracowała plan działania odnośnie rozwoju żeglugi bliskiej. Tym samym ESn ustaliła jakie są najważniejsze kierunki zmian w ramach autostrad morskich. W tym: – zmniejszenie i uproszczenie procedur administracyjnych w transporcie morskim, – poprawę współpracy pomiędzy różnymi instytucjami i władzami, które dokonują odpraw celnych i kontroli administracyjnych, – wyznaczenie tras autostrad morskich i sposobów powiązania ich z pozostałymi gałęziami transportu, – zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego. Opracowany przez ESN plan został zatwierdzony przez wszystkich ministrów transportu Unii Europejskiej.

www.autokod.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here