Ubezpieczenia to umowa zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – zwanymi klientami a towarzystwem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenia mają na celu zapewnienie ochrony klientowi w razie wystąpienia określonego w ogólnych warunkach zdarzenia. Aby umowa zawarta pomiędzy ubezpieczonymi a towarzystwem ubezpieczeniowym była ważna klient musi opłacić składkę. Wymagalność składki zależna jest od rodzaju zawartego ubezpieczenia, wyróżniamy składki miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. Zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe w zależności od rodzaju zakupionych ubezpieczeń narzucają dodatkowe wymogi, aby odszkodowanie mogło być wypłacone. Ubezpieczenie zapewnia klientom poczucie bezpieczeństwa i chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi oraz np. w razie śmierci jedynego żywiciela rodziny pozwalają przetrwać ten najgorszy okres bez znacznego pogorszenia standardu życia. Umowa ubezpieczeń zazwyczaj jest zawierana na okres roku,wyróżniamy również umowy miesięczne,jednorazowe jak i do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

www.infoniemcy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here